Erasmus

Idź do spisu treści

Menu główne

Audiodescriptions for visually impaired

Produkty końcoweDziewiątym wspólnym zadaniem projektowym było stworzenie zbioru audioopisów dzieł sztuki dla niewidomych. Każda ze szkół skontaktowała się z ośrodkami pracującymi na rzecz osób niewidomych w celu uzyskania informacji, jak takie opisy powinny wyglądać i przygotowała je zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Na spotkanie w Żyrardowie w Polsce każda ze szkół przywiozła audioopisy trzech dzieł sztuki znanych w swoim kraju lub związanych ze swoim miastem, przygotowane przez uczniów i wybrane w konkursach szkolnych. Audioopisy zostały zaprezentowane uczestnikom spotkania i skomentowane przez niewidomych uczniów polskiej szkoły. Vrij Handels- en SportInstituut z Sint-Michiels w Belgii przygotowała zbiór audioopisów wraz z ich tekstami przekazanych przez wszystkie szkoły w formie prezentacji PPT.  

The joint end product was compiled by Vrij Handels- en SportInstituut, Sint-Michiels, Belgium. It’s a PPT presentation containing descriptions of three works of art chosen by each school out of masterpieces famous in their countries or regions. Each work of art is presented as a text in English illustrated by a photo of the work, and also in an audio form prepared especially for the visually impaired. Each of the schools contacted centres working with such people in their countries to get some tips as to how such audio descriptions should be prepared and later made them according to the information they got. The audio descriptions were presented at the meeting in
Żyrardów in Poland and assessed by a few blind Polish students.

AUDIODESCRIPTIONS
PART ONE - BELGIUM, FINLAND, ITALY, LITHUANIA, POLAND
PART TWO - PORTUGAL, ROMANIA, SLOVAKIA, SPAIN, TURKEY

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego