Erasmus

Idź do spisu treści

Menu główne

Projekt Erasmus+ w drugim roku realizacji

Artykuły

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie wraz z nowym rokiem szkolnym wchodzi w realizację drugiego roku projektu Erasmus+ pod tytułem “Sztuka nie zna granic”. Jest to trzyletni projekt wspierany finansowo przez Komisję Europejską, która przekazała nam na ten cel 50 935 euro. Naszymi partnerami w projekcie jest dziewięć szkół:

  • Liceo Scientifico Statale „Enrico Fermi”, Policoro, Włochy

  • Lappeenrannan Lyseon Lukio, Lappeenranta, Finlandia

  • Agrupamento de Escolas do Barreiro, Barreiro, Portugalia

  • Instutut Vilatzara, Vilassar de Mar, Hiszpania

  • Sesim Sarpkaya Fen Lisesi, Tars, Turcja

  • VSI Klaipedos Licejus, Kłajpeda, Litwa

  • Gymnazium Mikulasa Kovaca, Banska Bystrica, Słowacja

  • VZW Sint-Lodevijks Vrij Handels en Sportinsituut, Sint-Michiels, Belgia

  • Liceul Tehnologic nr. 1 Campulung Moldovenesc,  Campulung Moldovenesc, Rumunia

Działania podejmowane w ramach projektu w zeszłym roku szkolnym były bardzo różnorodne. Niektóre z nich służyły wytworzeniu wspólnych produktów ze szkołami partnerskimi, inne odbywały się na terenie naszej szkoły oraz miasta i okolic.
Produktami wspólnymi pierwszego roku projektu były logo i hymn projektu, a także płyta CD prezentująca tańce ludowe naszych narodów w wykonaniu uczniów poszczególnych szkół oraz układy taneczne opracowane przez uczniów belgijskich i wykonane wspólnie przez uczestników spotkania w Belgii. Logo projektu – dzieło uczennicy ze Słowacji - zostało wybrane w konkursie międzynarodowym przeprowadzonym podczas spotkania w Belgii, spośród trzech najlepszych propozycji każdej szkoły wyłonionych w konkursach lokalnych.  Melodię hymnu projektu wybrano spośród najlepszych kompozycji uczniów wszystkich szkół partnerskich podczas spotkania w Portugalii, a jego tekst, spośród tekstów napisanych do zwycięskiej melodii, które zwyciężyły w konkursach szkolnych, podczas spotkania we Włoszech. Zarówno konkurs na melodię, jak i tekst hymnu przebiegały bardzo burzliwe i dzieła naszych uczniów, po zażartej walce ze zwycięzcami, zajęły drugą pozycję. Ostatecznie hymn projektu tworzy melodia skomponowana przez uczniów z Rumunii z tekstem napisanym prze uczniów włoskich.   
Działania lokalne to głównie wykorzystanie twórczości uczniów do uświetniania imprez szkolnych, takich jak Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona, szkolna wigilia czy zakończenie roku szkolnego, podczas których prezentował się przede wszystkim zespół muzyczny „The Reds”. Nie mniej istotne były też działania, w których sztuka była pomostem łączącym uczestników projektu z innymi grupami społecznymi w naszej okolicy, jak mieszkańcy Domu Dziecka w Strobowie, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, czy osoby starsze. Nasi uczniowie wzięli udział we wspólnych warsztatach plastycznych z osobami niepełnosprawnymi, tańczyli razem z osobami starszymi, a także grali i śpiewali z dziećmi z Domu Dziecka. Przygotowali również koncert muzyczny, który odbył się w Domu Dziecka i kolejny, na który zaprosiliśmy uczestników warsztatów terapii zajęciowej do naszej szkoły. Osobom niepełnosprawnym pokazaliśmy także scenki teatralne, które zwyciężyły w Szkolnym Festiwalu Sztuk „kSzesło”.  Festiwal ten, prawdziwe święto sztuki, odbył się w Centrum Kultury w marcu 2015 i obejmował przedstawienia teatralne, występy muzyczne oraz stworzone przez uczniów filmy. Sekcja plastyczna przygotowała wystawę makiet obiektów architektonicznych charakterystycznych dla krajów, z którymi współpracujemy, sekcja teatralna przygotowała i wystawiła sztukę Ferdydurke, natomiast sekcja dziennikarska wydała z okazji Festiwalu Sztuk profesjonalną gazetę. W ciągu całego roku szkolnego odbyło się wiele różnych warsztatów, prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów zewnętrznych, jak warsztaty teatralne, filmowe czy dziennikarskie, na których uczestnicy projektu rozwijali swoje artystyczne talenty i doskonalili umiejętności.  
Przeprowadziliśmy także wiele działań propagujących projekt. Stworzyliśmy Kącik Erasmusa+, gdzie prezentujemy państwa i szkoły partnerskie oraz umieszczamy aktualne informacje o projekcie. Opracowaliśmy prezentację PPT o naszej szkole i mieście. Przygotowaliśmy wystawy zdjęć ze spotkań roboczych i imprez projektowych, które mogli obejrzeć uczniowie naszej szkoły oraz gimnazjaliści podczas Dni Otwartych. Stworzyliśmy zakładkę na temat projektu do strony internetowej szkoły, gdzie informujemy o postępach. Publikujemy materiały projektowe na międzynarodowej stronie projektu oraz na Facebooku. Sekcja dziennikarska regularnie informuje o działaniach projektowych na swojej stronie internetowej. W prasie lokalnej ukazało się 9 artykułów, napisanych zarówno przez uczestniczących w projekcie uczniów i nauczycieli, jak i miejscowych dziennikarzy. Żyrardowska telewizja pokazała wywiad z dyrektorką szkoły na temat projektów europejskiej współpracy szkół, między innymi aktualnego. Projekt był prezentowany przez niżej podpisaną na ogólnopolskiej konferencji dla koordynatorów projektów realizowanych w ramach partnerstw strategicznych, beneficjentów programu Erasmus+.
Odbyły się trzy spotkania robocze – w Portugalii, Belgii i we Włoszech, w których łącznie uczestniczyło sześciu nauczycieli oraz piętnastu uczniów naszej szkoły. Poza zwiedzaniem i poznawaniem miejscowej kultury, uczestnicy spotkań wzięli udział w wielu różnych działaniach projektowych, takich jak: wspomniane już międzynarodowe konkursy na logo i hymn projektu, warsztaty programu komputerowego Scratch służącego do tworzenia scenek animowanych w Portugalii, warsztaty taneczne, grania na afrykańskich bębnach i plastyczno-literackie w Belgii czy warsztaty malowania na koszulkach we Włoszech. W Belgii odbył się także pokaz tańców ludowych ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie w wykonaniu uczniów, zakończony uczeniem pozostałych uczestników spotkania własnych tańców. Bez wątpienia największym powodzeniem cieszył się taniec fiński, wykonywany później przez międzynarodową grupę uczniów przy każdej nadarzającej się okazji. W Portugalii odbył się koncert hymnów skomponowanych w poszczególnych szkołach, a we Włoszech hymnów z tekstami napisanymi do zwycięskiej melodii. Tutaj z kolei niekwestionowaną gwiazdą była uczennica belgijska, obdarzona wyjątkowym talentem wokalnym. Do ciekawszych działań niezwiązanych z tematyką projektu zaliczyłabym grę miejską z GPS-em w Belgii i warsztaty archeologiczne we Włoszech.    

Warto podkreślić, że wszystkie te działania odbywały się w języku angielskim, dając uczestnikom nieocenioną okazję do posługiwania się tym językiem przy nauce i pracy. Mieszkanie u rodzin miejscowych uczniów, wspólne tańce, wycieczki, gry miejskie i zajęcia sportowe stwarzały natomiast szansę używania go w sytuacjach życia codziennego i zabawy. Wielu uczestników spotkań jest wciąż w kontakcie mailowym z uczniami z innych krajów, zwłaszcza ze swoimi gospodarzami, dalej ćwicząc zwroty używane w codziennej komunikacji. Co więcej, niektórzy z nich planują prywatne spotkania podczas wakacji. Jestem głęboko przekonana, że są to skuteczniejsze lekcje języka obcego niż te przesiedziane w klasie, jego używanie wynika bowiem z rzeczywistej potrzeby i służy do osiągania bardzo konkretnych celów.


W bieżącym roku szkolnym zamierzamy się skoncentrować przede wszystkim na wspólnie wystawionej sztuce teatralnej, którą będzie wybrana w głosowaniu koordynatorów „Burza” Szekspira, tworzeniu wystaw zdjęć i pokazów filmów pod hasłem „Nasze miasto w naszych oczach” oraz wystaw plastycznych i rękodzieła pod roboczym tytułem „Ulubione dzieło moich rąk”. Wybierzemy również obrazy charakterystyczne dla sztuki malarskiej w naszych krajach i rozpoczniemy przygotowanie ich audioopisów dla osób niewidomych. Zaczniemy też zbierać wiersze pisane przez uczniów. Najlepsze z nich złożą się na wspólny tomik poezji, który przygotujemy w przyszłym roku szkolnym. Odbędą się również kolejne spotkania robocze – w Finlandii, Turcji i Słowacji.


Międzynarodowy projekt współpracy szkolnej na każdym etapie realizacji wymaga nie tylko ogromnego zaangażowania nauczycieli i uczniów szkoły, która w nim uczestniczy, ale także całego środowiska. Nasza szkoła, jako szkoła koordynująca działania wszystkich partnerów, ma największe obowiązki i spada na nią największa odpowiedzialność za efekty pracy wszystkich. Na dotychczasowy sukces projektu złożyła się praca kilkorga nauczycieli i dziesiątków naszych uczniów.

Przed nami kolejny rok pracy w projekcie, rok nauki przez działanie, ale też zabawy, poznawania nowych miejsc i kultur, zawierania międzynarodowych przyjaźni.  Z pewnością zaowocuje postawą otwartości, ciekawości, tolerancji i poszanowania prawa do odmienności innych ludzi i pomoże w wychowaniu bardziej świadomych obywateli zjednoczonej Europy.  


Danuta Czyżewska,

nauczycielka fizyki i języka angielskiego
LO im. S. Żeromskiego
w Żyrardowie,
koordynator projektu

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego