Erasmus

Idź do spisu treści

Menu główne

    

    Projekt został stworzony z myślą o uczniach, zarówno jeśli chodzi o cele, jak i zaangażowanie uczniów w działania na wszystkich etapach
od przygotowań po ewaluację i upowszechnianie rezultatów.  Jest odpowiedzią na potrzebę wszechstronnego kształtowania młodych ludzi rozwijania ich jako jednostek, ale także jako członków społeczności lokalnej i własnego narodu, obywateli własnego kraju i zjednoczonej Europy. Partnerstwo zamierza wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w kulturze i sztuce, jak również we współpracy międzynarodowej,  w tym aspekcie. Planujemy się zająć różnymi formami sztuki, takimi jak taniec, śpiew, poezja, teatr, film, fotografia i sztuki plastyczne,  i wykorzystać je w celu wyzwolenia i rozwinięcia artystycznej i kulturalnej aktywności uczniów, aby pomóc im wzbogacić własną osobowość i uczynić swoje życie ciekawszym.  Za pomocą nieakademickich działań związanych z twórczością artystyczną chcemy przyciągnąć uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce oraz uczniów marginalizowanych w szkole i lokalnej społeczności i dać im szanse poczuć się ważnymi, budując w ten sposób ich inicjatywę i wiarę w siebie. Współpracując z przedstawicielami innych narodów i kultur, mówiących innymi językami , zamierzamy podnieść świadomość językowej i kulturowej różnorodności Europy, poprawić umiejętności językowe i zwiększyć motywację do nauki języków obcych. Przez współpracę na odległość i potrzebę używania nowoczesnego sprzętu i technologii informacyjno-komunikacyjnych w trakcie wielu działań w kraju, chcemy poprawić umiejętność posługiwania się nimi.  

    W pewnym sensie, projekt koncentruje się również na społeczności lokalnej. Przez współpracę z lokalnymi instytucjami i nieformalnymi grupami ludzi robiących coś razem, mamy nadzieję poprawić kapitał społeczny w naszych miejscowościach i uczynić je lepszymi miejscami do życia.  Ogólnie biorąc, wierzymy, że projekt będzie stymulującym i rozwijającym doświadczeniem dla naszych uczniów, które odmieni ich postawy i widzenie świata, wpłynie na ich wybory życiowe i da im napęd do dążenia do osiągania własnych celów, pomoże stać się aktywnymi członkami swoich społeczności lokalnych i narodów, i prawdziwymi obywatelami zjednoczonej Europy. Mamy również nadzieję, że nauczyciele, bogatsi o wiedzę i doświadczenie, uzyskane w wymianie z partnerami, zdobyte podczas warsztatów za granicą i podczas wspólnej pracy, przekażą je dalej, następnym pokoleniom uczniów.  Wreszcie, szkoła jako instytucja, podtrzymując pewne zmiany wprowadzone do programów nauczania, a także nowo zdobyte kontakty i formy współpracy z instytucjami zewnętrznymi, będzie mogła zaoferować szansę wszechstronnego rozwoju nowym uczniom i utrzymać swoją pozycję nowoczesnej, otwartej, europejskiej szkoły.  

Adres wspólnej strony projektu na portalu eTwinning

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego