Erasmus

Idź do spisu treści

Menu główne

Ulubione dzieło moich rąk - konkurs oraz wystawy

Działania projektowe w kraju > Rok 2015/2016

ULUBIONE DZIEŁO MOICH RĄK – KONKURS ORAZ WYSTAWY
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu ULUBIONE DZIEŁO MOICH RĄK zostały wystawione w szkole partnerskiej w Banskiej Bystricy podczas spotkania projektowego w Słowacji w lutym 2016 oraz w naszej szkole w marcu 2016.  

Konkurs miał miejsce w naszej szkole w czwartek 22 marca 2016. Jego celem było wyłonienie pięciu najciekawszych prac, które będą wykorzystane w międzynarodowym albumie zdjęć prezentujących ulubione wytwory rąk uczniów ze wszystkich szkół partnerskich uczestniczących w projekcie. Do konkursu zgłoszono sześć prac grupy plastycznej:
Bryła z papieru – autor:  Jagoda Ciszewska IC
 Erazm z Rotterdamu wykonany techniką haftu matematycznego – autor: Karolina Trzyna II D
 Ptak z papieru wykonany techniką origami – autor: Paulina Draniak IA
 Kwiat z drutu – autor: Marcin Cegliński IA
 Wazon z papieru – autor: Jarosław Witecki IA
 Lalka z masy solnej – autor: Martyna Wiśniewska IB
siedem prac  grupy współpracującej z osobami niepełnosprawnymi:
Drzewko szczęścia
 Koty – autor: Agata Mizgalska IIC
 Lawenda i pisanki
 Pompony
 Broszki - zwierzątka z filcu
 Kury z filcu – autor: Agata Mizgalska IIC
 Pudełka –
oraz jedną pracę, naturalnej wielkości suknię z gazet wykonaną techniką origami, autorki nie współpracującej z żadną grupą plastyczną, liderki grupy dziennikarskiej, Marty Maszkowskiej z klasy IIA.
Komisja złożona z koordynatorki projektu, Danuty Czyżewskiej oraz opiekunek grupy plastycznej, Marty Czarnockiej, i grupy współpracującej z osobami niepełnosprawnymi, Anny Kubickiej, postanowiła w swoim wyborze kierować się nie tylko walorami artystycznymi poszczególnych prac, ale także zróżnicowaniem technicznym prac zaproponowanych do międzynarodowego albumu. Wybór był bardzo trudny i ostatecznie postanowiono wysłać do szkoły tureckiej, odpowiedzialnej za międzynarodowy album, następujące prace:   
Naturalnej wielkości sukienka z gazet, wykonana techniką origami – autor: Marta Maszkowska IIA  
 Koty wydrapane na metalowej płytce – autor:  Agata Mizgalska IIC
 Portret Erazma z Rotterdamu , wykonany techniką haftu matematycznego – autor: Karolina Trzyna IID  
 Ptak z papieru, wykonany techniką origami – autor: Paulina Draniak IA
 Broszki z filcu – autor: Olga Chechłacz IIC i Klaudia Grabalska IIC

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego