Erasmus

Idź do spisu treści

Menu główne

My town through my eyes

Produkty końcoweSzóstym wspólnym zadaniem projektowym było stworzenie albumu zdjęć i zbioru filmów prezentujących miejscowości, w których znajdują się nasze szkoły, w oczach uczniów. Na spotkanie w Vilassar de Mar w Hiszpanii każda szkoła przygotowała po trzy do pięciu zdjęć i jeden trzyminutowy film, wybrane w konkursach szkolnych. Podczas spotkania odbyła się wystawa zdjęć i pokaz filmów. Następnie Gymnázium Mikuláša Kováča z Banskiej Bystricy w Słowacji opracowało album zdjęć w formie elektronicznej i papierowej oraz płytę zawierającą filmy ze wszystkich szkół.

The joint end product was compiled by Gymnázium Mikuláša Ková
ča, Banska Bystrica, Slovakia. First, each school held competitions to choose one film and five photos taken by the students, which would present their locality in the way they see it. The films were presented at a show and the photos at an exhibition organised during the meeting in Vilassar de Mar in Spain.

PHOTOS

FILMS

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego