Erasmus

Idź do spisu treści

Menu główne

Zajęcia kreatywne grupy hasztag Cegła

Działania projektowe w kraju > Rok 2014/2015


Prowadzenie warsztatów: Leszek Wejcman oraz plastyczka animatorka Marta Karczewska.
Nauczyciel odpowiedzialny za opiekę nad grupą: Bożena Gąsiorowska
 
Warsztaty: 13 marca 2015; 12.40-15.50
Liczba uczestników: 26 osób
Zajęcia służyły do przygotowania koncepcji gazety festiwalowej.
Wyjaśniały sposoby pracy podczas zbierania materiału do niej.
Uczniom przydzielono wg zgłoszonych kompetencji obsługę poszczególnych części festiwalu.
Zajęcia zawierały również ćwiczenia stylistyczne oraz kompozycyjne przygotowawcze do samodzielnej pracy w redakcji tekstów oraz służyły zebraniu pomysłów ilustracji, które mogłyby wzbogacić materiał tekstowy.
Osoby odpowiedzialne za dokumentację zdjęciową wydarzenia były instruowane w kwestii, jakie elementy wydarzenia redakcja planuje wykorzystać oraz w tym względzie, jak najlepiej je sfotografować.

Praca redakcji podczas festiwalu: 20 marca 2015; 8.00-15.10
Liczba uczestników: 25 osób
Uczestnicy gromadzili materiał z wywiadów, notatek z udziału w prezentacjach festiwalowych, wykonywali ilustracje inspirowane wydarzeniami festiwalowymi.
Następnie tworzyli teksty i oddawali je do korekty osobie prowadzącej warsztaty. Po przyjęciu poprawionych tekstów oraz ilustracji i wyborze tematów potrzebnych zdjęć zespół ustalił zawartość gazety i sposób jej przygotowania w wersji odpowiedniej do wydruku, a także zdecydował, co znajdzie się na portalu warsztatów HasztagCegła [https://hasztagcegla.wordpress.com/2015/03/19/festiwal-sztuki-kszeslo/]

Warsztaty: 01 kwietnia 2015; 13.30-16.00
Liczba uczestników: 13 osób
Efektem  zajęć był wspólny tekst umieszczony w tym dniu na portalu grupy razem z dowcipną ilustracją. https://hasztagcegla.wordpress.com/2015/04/01/akwarium/.Zespół na warsztatach szlifował trudną sztukę wywiadu oraz umiejętność dokładnej obserwacji, wypracowywał koncepcję tego , co może stanowić ciekawy temat oraz tego kto jest ciekawym rozmówcą. Efektem samodzielnej pracy po zajęciach był materiał przygotowany przez jedną z  uczestniczek a umieszczony  5 maja na portalu https://hasztagcegla.wordpress.com/2015/05/05/oda-do-samotnej-matki-dziwka-czy-super woman/.

Warsztaty: 22 kwietnia 2015; 13.30-15.50
Liczba uczestników: 7 osób
Pokłosie warsztatów kreatywnych poświęconych tworzeniu kolaży plastyczno- poetyckich inspirowanych wybranym zestawem wierszy przygotowanych przez prowadzących warsztaty znajduje się na portalu grupy https://hasztagcegla.wordpress.com/tag/kolaz/.
Warsztat zakończył się bardzo twórczą prezentacją stworzonych kolaży i głosowej interpretacji wierszy, które stanowiły do nich  inspirację. Uruchomił wyobraźnię uczestników, którzy w ten nowy sposób dali świadectwo swoich plastycznych umiejętności i ciekawych interpretacji tekstów poetyckich.
Podczas zajęć otrzymali wiele inspiracji i podpowiedzi na dalszą pracę techniką kolażu. Zapoznali się z efektami prac innych ludzi , źródła tych inspiracji opisali na swoim portalu.
Celem tych zajęć było zachęcenie uczniów do korzystania z oferty konkursów, projektów, festiwalu z portalu Port Literacki[
http://portliteracki.pl]. Zawartość tego portalu animuje twórczą aktywność zainteresowanych, popularyzuje czytanie literatury i twórcze zabawy literackie.

Warsztaty: 26.05.2015; 12.40-15.55
Liczba uczestników: 13 osób
Pierwsza część zajęć poświęcona była kłopotliwej interpunkcji . Prowadzący przygotował przykłady tekstów, które ilustrowały wybrane zagadnienia. Uczestnicy kierując się intuicją lub wiedzą rozwiązywali problemy stawiane im w tekstach a następnie konfrontowali swoje odpowiedzi z poprawnymi rozwiązaniami.
Druga część zajęć miała charakter twórczy. Był to warsztat przygotowany przez prowadzących  wg pomysłu zaprezentowanego na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/wierszezodzysku
Wiersze z odzysku (ang. blackout poems) to kreatywna destrukcja, wiersze wyłowione z potoku słów poukładanych przez przypadkowych autorów. Prowadzący przygotowali materiały tekstowe oraz plastyczne, które posłużyły zespołowi do twórczej zabawy. Powstała niebanalna poezja. Zajęcia były udokumentowane na zdjęciach. Niebawem powstanie nowy wpis na HasztagCegła.

GAZETKA SZKOLNEGO FESTIWALU KSZESŁO

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego