Erasmus

Idź do spisu treści

Menu główne

Project Logo

Produkty końcoweDrugim wspólnym zadaniem projektowym było stworzenie logo projektu. Na spotkanie w Sint-Michiels w Belgii każda szkoła przygotowała po trzy (lub więcej) projekty logo, wybrane w konkursach szkolnych. Uczestnicy spotkania przez głosowanie miażdżącą przewagą głosów wybrali logo zaprojektowane przez uczennicę Gymnázium Mikuláša Kováča w Banskiej Bystricy w Słowacji.

Each school prepared three designs of project logo, chosen in school competitions for the meeting in Sint-Michiels in Belgium, where we chose the best one to be the project logo. The logo, designed by a student of Gymnázium Mikuláša Ková
ča, Banska Bystrica, Slovakia was chosen by voting, in which all the participants took part both students and teachers. The winner scored more votes than all the others together.

PROPOSALS BY SEPARATE SCHOOLS

PROJECT LOGO
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego